Espiye'yi Birlikte Kalkındırıyoruz…

Espiye Yerel Eylem Grubu Derneği (ESPİYEG) LEADER Yaklaşımı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Faaliyet alanı yerel, kamu-özel ortaklıkları tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile iyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanlardır.

LEADER Nedir?

Avrupa Birliği’nde temeli atılmış bir yerel kalkınma yaklaşımıdır. uygulamaya başladığı yıl olan 1991’den bugüne kadar AB kırsalında yaşayan toplulukların kendi geleceklerini şekillendirmede aktif rol oynamalarını sağlamıştır.

Gelişim

Kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

Sürdürülebilirlik

Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanmasında öncüdür.

Karar Alma

Yerelin bölgede uygulamayı hedeflediği projelerin karar alma süreçlerine doğrudan etki eder.

Espiye Yerel Eylem Grubu (ESPİYEG) Derneği

Tüm kalkınma süreçlerini biz yönetiyoruz.

Giresun’un seçkin ilçesi Espiye’ye, LEADER yaklaşımına dayanan ve Espiye Yerel Eylem Grubu (ESPİYEG) Derneği tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejisini uyguluyoruz.

Duyurular

Personel Alımı Hk.

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere 1 Müdür istihdamı için Yönetim Kurulumuz tarafından 13.03.2023[…]

Espiye Yerel Eylem Grubu Derneği İşe Alım İlanı

Espiye Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür alacaktır.  Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk[…]

İletişim

Paydaşlarımızla ve bize ilgi duyanlarla her zaman iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz.