Personel Alımı Hk.

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere 1 Müdür istihdamı için Yönetim Kurulumuz tarafından 13.03.2023 tarihinde karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 13.03.2023 – 27.03.2023 tarihleri arasında www.espiyeg.com derneğimiz internet sitesinde, 13.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında www.iyibiris.com insan kaynakları sitesinde personel alımı ilanına çıkılmıştır.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında LEADER Tedbiri işe alım prosedürleri gereğince iş ilanı yayımlı kalmış ve bu süre içinde 32872562072 T.C. numaralı Ümit Nuri BODUR eksiksiz ve tam olarak derneğimize 23.03.2023 tarihinde elden başvuruda bulunmuştur.

Yapılan değerlendirmeler ve mülakat sonucunda Ek’te başvuru evrakları sunulan kişinin, Derneğimizde Müdür unvanı ile çalışmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Categories:

Tagged:

Comments are closed

Categories

Latest Comments

Görüntülenecek bir yorum yok.